Čo je „on-page“ optimalizácia?

Zář 11

Čo je „on-page“ optimalizácia?

SEO optimalizácia je súbor rôznych techník a postupov, ktorých úlohou je ovplyvniť umiestnenie webu vo vyhľadávačoch. Aj preto existuje hneď niekoľko akcií a stratégií, ktorých použitie môže vyhľadávaču napovedať, že sa má daný dotaz, ktorý je vyhľadávaný, prepojiť s webom, prípadne internetovým obchodom. Výsledkom sú lepšie pozície vo vyhľadávačoch, a tým pádom i vyššia návštevnosť webu, čo chce docieliť každá spoločnosť so snahou predbehnúť konkurenciu. Súčasťou SEO sú on-page faktory, ktoré slúžia k radeniu výsledkov, a teda priamo súvisia s vylepšením technických a obsahových faktorov, ale aj informačnej architektúry.

Formátovanie URL odkazov

URL adresa stránky nie je len o správnom výbere domény webu, ale taktiež o adresách podstránok a ich správnom nastavení. Dôležité je používať kľúčové slová, ktoré sú relevantné k obsahu a štruktúre webu, teda by mali byť dobre čitateľné, stručné a výstižné zároveň. Dajte si záležať, aby URL odkazy neboli dlhšie ako 100 znakov a vyhnite sa slovám „a“, „ale“, „aj“ atď.

Titulok

Titulok stránky musí byť umiestnený v jej hlavičke. Zväčša býva zložený z niekoľkých kľúčových slov, prípadne fráz, ktoré stručne informujú o obsahu webu. Pre každú stránku musí byť však jedinečný! Pamätajte, že nadpis by mal slúžiť ako reklama – čím je presvedčivejšia, tým viac kliknutí.

Sumár stránky vo výsledkoch vyhľadávania

Vedeli ste, že bohatý sumár môže vo vysokej miere ovplyvniť preklik na váš web? Ten môže obsahovať nielen názov, URL adresu a popis, ale tiež obrázky či ďalšie špecifické údaje, prípadne recenzie a udalosti, ktoré dokážu výsledok pozitívne ovplyvniť

Breadcrumbs

Takzvaná „omrvinková“ navigácia sa najčastejšie vyskytuje v hornej časti pod názvom stránky alebo hlavičkou, pričom poskytuje rýchly prehľad o hlavných kategóriách, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke. Dokonca, Google pri výsledkoch vyhľadávania zohľadňuje breadcrumbs, keďže aj takýmto spôsobom je možné vyhľadávacím nástrojom povedať, o čom je váš web.

Nadpisy

Dbajte na oddelenie jednotlivých odsekov, teda častí textu, keďže aj takáto na prvý pohľad „drobnosť“, výrazne ovplyvňuje to, či si návštevník prečíta web, prípadne bude schopný sa zorientovať v danom obsahu.

Kľúčové slová

Najideálnejšie je, ak kľúčové slovo, resp. slová umiestnite na začiatok, teda v rámci prvých 100 slov, čím výrazne pomôžete vyhľadávaču pochopiť, o čom je váš web, čím sa zaoberá, prípadne čo predáva.

Multimédia

Pochopiteľne, že obrázky, videá či diagramy pozitívne vplývajú na ľudské zmysly, a tým pádom určitým spôsobom zabávajú návštevníkov webu a zvyšujú čas, ktorý tu strávia. Dôležité je pomenovať daný obrázok, a to opäť kvôli vyhľadávačom, pre ktoré je aj pridanie popisu videa či optimalizácia obrázkov kľúčová!

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *